KotiArkistotVerkkotilaisuus 13.4. klo 17 Eteläsataman itäosan suunnittelusta

Verkkotilaisuus 13.4. klo 17 Eteläsataman itäosan suunnittelusta

Eteläsataman itäosan suunnittelu vaikuttaa myös krunikkalaisten ympäristöön ja elämään.

Voit esittää mielipiteesi alueen suunnitteluperiaatteista kaupungin Kerrokantasi-palvelussa ja osallistua verkkotilaisuuteen torstaina 13.4. klo 17.00 alkaen.