KotiArkistotValtioneuvoston linnan asemakaavaluonnos nähtävillä

Valtioneuvoston linnan asemakaavaluonnos nähtävillä

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 5. – 23.9. 2022. Kaikki suunnitteluaineisto löytyy kaupungin internet-sivuilta.

Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään verkossa keskiviikkona 14.9.2022 klo 17:00-17:45.

Tarkemmat tiedot keskustelutilaisuudesta, osallistumisesta ja suunnittelun tavoitteista löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).

Ote osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mm.

  • Valtioneuvoston toimintojen keskittäminen entistä tehokkaammin lisärakentamalla korttelin keskiosa. Rakentaminen edellyttää Valtioneuvoston linnan pihalla sijaitsevan vuonna 1904 rakennetun entisen painotalon purkamista.
  • Kaavoituksen yhteydessä tullaan myös selvittämään mahdollisuutta Kirkkokadun muuttamisesta yksisuuntaiseksi Snellmaninkadun ja Ritarikadun välisellä osuudella.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu myös oma hankesivu.