KotiHankkeetValtioneuvoston linnan asemakaavaehdotus nähtävillä

Valtioneuvoston linnan asemakaavaehdotus nähtävillä

Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville 2.-31.5.2023 väliselle ajalle. Kaikki suunnitteluaineisto löytyy kaupungin internet-sivuilta.

Kaavaehdotuksesta voi esittää kirjallisia muistutuksia nähtävilläoloaikana.

Ote osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mm.

  • Valtioneuvoston toimintojen keskittäminen entistä tehokkaammin lisärakentamalla korttelin keskiosa. Rakentaminen edellyttää Valtioneuvoston linnan pihalla sijaitsevan vuonna 1904 rakennetun entisen painotalon purkamista.
  • Kaavaehdotuksessa Hallituskatu on muutettu Snellmaninkadun ja Ritarikadun välisellä osuudella kaduksi, jolla sallitaan jalankulun ja pyöräilyn lisäksi vain huoltoliikenne. Nykyisin katuosuudella on sallittu yksisuuntainen ajoneuvoliikenne ja osittainen autopysäköinti.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu myös oma hankesivu.