KotiHankekuvauksetUutta rakentamista esitetään Snellmaninkadun varteen

Uutta rakentamista esitetään Snellmaninkadun varteen

Asemakaavan muutos Snellmaninkatu 23

Snellmaninkadun 23 kortteliin 17 tontille 6 suunnitellaan uudisrakentamista. Tontilla sijaitsevat nykyisin Sato Oyj:n omistamat asuinkerrostalot. Kaavamuutos on käynnistetty omistajan hakemuksesta.

Suunnittelutilanne

Asemakaavan luonnossuunnitelmat ovat nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemisessa 19.8.-8.9.2021.

Sisältö

Nykyisin tontilla sijaitsee kaksi rakennusta. Vanhempi nelikerroksinen asuinrakennus on rakennettu 1890-luvulla. Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas ja se on suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Rakennuksessa on kaksikerroksinen pihasiipi. Snellmaninkadun varressa oleva kuusikerroksinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1986. 

Viitesuunnitelman mukaan tontille on suunniteltu kaksi uudisrakennusta: Snellmaninkadun puolelle kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja tontin takaosaan kaksikerroksinen rivitalo. Lisäksi nykyisen suojelurakennuksen ja sen pihasiiven ullakolle rakennetaan asuntoja ja niiden muussa käytössä olevia tiloja muutetaan asunnoiksi.

Snellmaninkatu 23, asemapiirros, Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy

Snellmaninkadulta katsottuna uusi kerrostalo sulkee avoimen piha-alueen ja peittää suurelta osin näkymän vanhan suojelurakennuksen julkisivuun. Takapihan puolelle sijoitetulla rivitalolla ei ole vaikutuksia katunäkymään.

Arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikelin suunnitteleman suojelurakennuksen pääjulkisivu on suunniteltu aikakautensa uusrenesanssityyliin, vaikka kyse onkin alun perin piharakennuksesta.  Kaupunkikuvan kannalta etupihan rajaamat rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on tärkeä osa katunäkymää. Vaikka kaupungin tavoitteena kantakaupungissa on lisätä asuntotuotantoa ja edistää täydennysrakentamista, niin tässä tapauksessa lisärakentaminen edellyttää tarkkaa harkintaa, jossa tulee arvioida kaupunkikuvalliset vaikutukset.

Tontin ympärillä olevien asuinrakennusten kannalta suurimmat vaikutukset kohdistuvat eteläpuoleisen tontin 8 niihin asuntoihin, joiden ikkunoista avautuu näkymä Snellmaninkatu 23:n etupihalle. Näihin asuntoihin saattaa olla myös varjostusvaikutuksia. Myös takapihalle sijoittuva uusi kaksikerroksinen rivitalo muuttaa nykyisiä näkymiä korttelin sisäpihalla.

Piha-alueen käyttö vaikuttaa ongelmalliselta sen pienuuden vuoksi. Rakentamisen määrä suhteessa vapaaseen piha-alueeseen näyttää liian suurelta. Maankäyttö- ja rakennuslain 155 §:n mukaan ”Asuinrakennuksen yhteyteen tulee järjestää riittävästi ulkotilaa leikkipaikkoja ja oleskelualueita varten.” Ainakin tällä hetkellä suunnitelmasta puuttuvat molemmat.

Lisäksi viitesuunnitelman varjostusvaikutusten mukaan uusi rakennus varjostaa etupihan ja sen takana olevan suojelurakennuksen asunnot lähes kokonaan lukuun ottamatta keskikesän iltoja. Tavallisessa asunto-osakeyhtiössä tämä hanke olisi todennäköisesti jäänyt pöydälle.

Tässä vaiheessa selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ovat vielä puutteellisia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavatyön aikana tutkitaan vaikutukset mm. ympäröivien asuintalojen valoisuuteen ja näkymiin. Jatkossa saataneen myös kaupunginmuseon lausunto hankkeen vaikutuksista kaupunkikuvaan.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista, valmisteluvaiheen luonnosten nähtävilläolo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävilläolo. Kaavaluonnosvaiheessa kaupungille voi antaa palautetta suunnitelmista ja kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavaehdotus olisi nähtävillä ensi talvena.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä