KotiHankekuvauksetSuojelumerkintöjä tarkistetaan Pohjoisrannassa

Suojelumerkintöjä tarkistetaan Pohjoisrannassa

Pohjoisranta 12 asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee osoitteessa Pohjoisranta 12 asuinkorttelissa 15 tontilla 3. Tontin kadunvarren puolella sijaitsee nelikerroksinen uusrenessanssityylinen asuinkerrostalo vuodelta 1889. Tontin sisäpihalla sijaitsevat yksikerroksinen empirepuutalo vuodelta 1839 sekä kaksikerroksinen piharakennus 1900-luvun alusta. Lisäksi tontilla on vuonna 1967 rakennettu neljän auton autotalli.

Suunnittelutilanne

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on asetettu nähtäville 11.4.-2.5.2023 väliseksi ajaksi.

Valmisteluaineistoon kuuluu mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos. Koko aineisto löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta.

Sijainti

Suunnitelman sisältö

Nykyisessä asemakaavassa ainoastaan kadunvarren asuinkerrostalolle on osoitettu suojelumerkintä (ark). Tontin sallittu kerrosala on nykyisen asemakaavan mukaan 3000 m2 ja suurin sallittu kerrosluku IV.

Kaavamuutoksen tavoitteena on varmistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden piharakennusten säilyminen sekä ajantasaistaa asuinkerrostalon suojelumääräys. Kaavaluonnoksessa sisäpihan empirepuurakennus ja kadunvarren asuinkerrostalo ovat saaneet vahvimman suojelumerkinnän sr-1, joka suojelee myös arvokkaita sisätiloja. Kaksikerroksinen piharakennus on suojeltu merkinnällä sr-3, jonka mukaan tätäkään rakennusta ei saa purkaa. Nykyistä sisäpihan autotallia ei suojella, mutta se voidaan kaavaluonnoksen mukaan säilyttää. Kaavaluonnoksessa ei ole ainakaan tässä vaiheessa osoitettu tontin sallittua kerrosalaa, joka nykyisin on 3000 m2. Kaavaluonnoksen tiukkaan rajatut rakennusalat ja suojelumerkinnät kuitenkin käytännössä estävät tontin lisärakentamisen.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista: valmisteluvaiheen luonnosten nähtävillä olo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo. Kaavaluonnosvaiheessa kaupungille voi antaa palautetta suunnitelmista ja kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2023. Ennen sitä kaavaehdotus on nähtävillä.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä