KotiHankekuvauksetSuojelumerkintöjä tarkistetaan Pohjoisrannassa

Suojelumerkintöjä tarkistetaan Pohjoisrannassa

Päivitetty ehdotusvaiheeseen 1.3.2024

Pohjoisranta 12 asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee osoitteessa Pohjoisranta 12 asuinkorttelissa 15 tontilla 3. Tontin kadunvarren puolella sijaitsee nelikerroksinen uusrenessanssityylinen asuinkerrostalo vuodelta 1889. Tontin sisäpihalla sijaitsevat yksikerroksinen empirepuutalo vuodelta 1839 sekä kaksikerroksinen piharakennus 1900-luvun alusta. Lisäksi tontilla on vuonna 1967 rakennettu neljän auton autotalli.

Suunnittelutilanne

Kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen, joka on asetettu nähtäville 28.2.-28.3.2024 väliseksi ajaksi.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä huhtikuussa 2023. Silloin saatiin lausunto Helsingin kaupunginmuseolta, kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta ei jätetty.

Kaavamuutoksen kaikki asiakirjat löytyvät Helsingin kaupungin karttapalvelusta.

Sijainti

Tavoitteet

Nykyisessä asemakaavassa ainoastaan kadunvarren asuinkerrostalolle on osoitettu suojelumerkintä (ark). Tontin sallittu kerrosala on nykyisen asemakaavan mukaan 3000 m2 ja suurin sallittu kerrosluku IV.

Kaavamuutoksen tavoitteena on varmistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden piharakennusten säilyminen sekä ajantasaistaa suojelumääräykset.

Kaavaehdotuksen sisältö

Kaavaehdotusta on tarkistettu museon lausunnon perusteella. Nykyisessä kaavassa ja kaavaluonnoksessa sisätiloja suojeltiin yleispiirteisellä maininnalla. Kaavaehdotuksessa sr1-merkintä on huoneistojen sisätilojen osalta yksityiskohtainen:
”Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten ehjien huonemuotojen ja huoneistojen muodostamien tilasarjojen sekä rakenteiden yksityiskohtien, materiaalien ja pintakäsittelyiden säilyttäminen.”
Suojelumerkintää on tarkennettu myös päärakennuksen porrashuoneiden ja hissien osalta ja kaavaehdotukseen on lisätty Vironniemen muinaismuistoaluetta koskeva määräys.

Verrattuna kaavaluonnokseen määräyksiä on täydennetty myös mm. ulkoalueiden ja pysäköinnin osalta ja kiinteistön sallitut kerrosalat on päivitetty vastaamaan toteutunutta. Kiinnostuneet voivat vertailla itse aiempaa kaavaluonnosta ja nähtävillä olevaa kaavaehdotusta.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista: valmisteluvaiheen luonnosten nähtävillä olo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo. Kaavaehdotuksesta voi tehdä nähtävilläoloaikana kirjallisen muistutuksen. Nähtävillä olon jälkeen tarkistettu kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan.

Linkkejä

Kaavaprosessi (Helsinki)
Kaavoitus (Ympäristöhallinto)
Seuraa ja vaikuta (Helsinki)
Kaavoituskatsaus

Hankkeita vireillä