KotiHankkeetSäätytalonpuistikon uudistaminen etenee, asukasyhdistyksen kannanotto 29.8.

Säätytalonpuistikon uudistaminen etenee, asukasyhdistyksen kannanotto 29.8.

Säätytalonpuistikko kunnostetaan ja restauroidaan kulttuurihistorialliset arvot huomioiden osana syksyllä 2023 alkavaa Säätytalon peruskorjausta. Samalla uudistetaan puistossa sijaitseva leikkialue. Suunnitelman esittelytilaisuus pidettiin 17.8.2023 Säätytalolla.

Asukasyhdistys laati alustavan kannanoton kaupungille heinäkuun lopussa. Kannanottoa tarkennettiin ja täydennettiin esittelytilaisuuden jälkeen.

Säätytalonpuistikon suunnitteluaineisto: