KotiArkistotPohjoisranta 12 asemakaavaluonnos nähtävillä

Pohjoisranta 12 asemakaavaluonnos nähtävillä

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 11.4. – 2.5.2023. Kaikki suunnitteluaineisto löytyy kaupungin internet-sivuilta. Muutos koskee osoitteessa Pohjoisranta 12 (kortteli 15/3) sijaitsevaa kiinteistöä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 2.5.2023 mennessä.

Tarkemmat tiedot osallistumisesta ja suunnittelun tavoitteista löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden piharakennusten suojelu ja kadunvarren asuinkerrostalon suojelumääräyksen ajantasaistaminen.

Kaavamuutoksesta on laadittu myös oma hankekuvaus.