KotiHankekuvauksetMeritullinkatu 33 saa uuden asemakaavan

Meritullinkatu 33 saa uuden asemakaavan

Meritullinkadun ja Kristianinkadun kulmassa olevalle tontille, osoitteessa Meritullinkatu 33, suunnitellaan käyttötarkoituksen muutosta liike- ja asuinkäyttöön. Tontti on voimassa olevassa kaavassa merkitty opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusta korttelialueeksi. Korttelialue on yksityisomistuksessa.

Suunnittelualue (napauta suuremmaksi)

Tontilla sijaitsee nykyisin 4-kerroksinen päärakennus ja 2-kerroksinen piharakennus tontin sisäpihalla.  Alkuperin kadunvarsirakennus oli 2-kerroksinen arkkitehti Bruno F. Granholmin vuonna 1900 suunnittelema asuintalo, jota kutsuttiin ”Kruununhaan linnaksi”. Vuonna 1929 rakennusta korotettiin kahdella kerroksella ja käyttö muutettiin kouluksi. Koulu toimi tiloissa nimellä Kulmakoulu vuodesta 1928 vuoteen 1982. Julkisivuissa näkyy edelleen kahden aikakauden tyylierot. Vuodesta 1982 rakennuksessa on toiminut teatterialan järjestöjä ja se tunnetaan nimellä Teatterikulma.

Suunnittelutilanne

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on asetettu nähtäville 12.–30.9.2022 väliseksi ajaksi.

Koko aineisto löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta.

Suunnitelman sisältö

Viitesuunnitelmassa nykyinen nelikerroksinen rakennus muutetaan liike- ja toimitilakäyttöön sekä asuinkäyttöön. Liike- ja toimitiloja sijoitetaan kahteen alimpaan kerrokseen ja muut maanpäälliset tilat tulevat asuinkäyttöön. Myös pieni piharakennus ja päärakennuksen ullakko muutetaan asuinkäyttöön. Kristianinkadun puoleisen kivimuurin yläterassia korotetaan ja sen alle rakennetaan uutta liiketilaa. Muuriin avataan myös uusia ikkunoita.

Näkymä Meritullinkadulle (napauta suuremmaksi)

Korotettavan pihakannen alle on esitetty 11 auton pysäköintihalli, johon yhteys rakennetaan luiskana nykyisen porttigongin kautta. Samalla ajoyhteys piha-alueelle poistuu kokonaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan autopaikkojen ja pyöräpaikkojen määrää sekä autoyhteyttä tutkitaan lisää muutostyön yhteydessä.

Vaikutukset ympäristöön näyttäisivät enimmäkseen positiivisilta. Julkisivujen kunnostus ja uudet liiketilat katutasossa parantavat ja monipuolistavat katunäkymiä ja lisäävät alueen työpaikkoja ja palveluita. Uudet toiminnot ja 11 auton pysäköintihalli lisäävät kuitenkin ajoneuvoliikennettä Meritullinkadun kävelykatualueella. Nykyisessä asemakaavassa tontin nurkkaan on merkitty kaupunkikuvan kannalta merkittävä puu. Kaavaselostuksen ja viitesuunnitelman mukaan puu säilyy, vaikka käytännössä se voi olla haasteellista.

Tontin edessä oleva Meritullinkadun puistikko ja kävelykatualue ei kuulu varsinaiseen suunnittelualueeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueet kuuluvat kaupunkiympäristön hankeohjelmaan ja niiden kasvillisuus, reunukset, päällysteet, kalusteet, välineet ja valaistus peruskorjataan. Arvioitu valmistusvuosi on puistikolle 2025 ja kävelykatuosalle 2028.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista: valmisteluvaiheen luonnosten nähtävillä olo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo. Kaavaluonnosvaiheessa kaupungille voi antaa palautetta suunnitelmista ja kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2023. Ennen sitä kaavaehdotus on nähtävillä.

Linkkejä

Kaavaprosessi (Helsinki)
Kaavoitus (Ympäristöhallinto)
Seuraa ja vaikuta (Helsinki)
Kaavoituskatsaus

Hankkeita vireillä