KotiHankkeetMeritullinkatu 33 asemakaavan muutos nähtävillä

Meritullinkatu 33 asemakaavan muutos nähtävillä

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 12.-30.9.2022. Kaikki suunnitteluaineisto löytyy kaupungin internet-sivuilta.

Tarkemmat tiedot osallistumisesta ja suunnittelun tavoitteista löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).

Yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat viitesuunnitelmassa (pdf).

Suunnittelualue (napauta suuremmaksi)

Asemakaavan muutoksella olemassa olevat rakennukset muutetaan osittain asuinkäyttöön ja osittain liike- tai toimitilakäyttöön. Kaavamuutos mahdollistaa louhintaa olemassa olevan Kristianinkadun puoleisen kivimuurin takana ja muurin aukottamista ikkunoilla. Pihakannen alle suunnitellaan autopysäköintiä, johon yhteys on olemassa olevan porttigongin kautta.

Rakennuksella on ollut monivaiheinen historia ”Kruununhaan linnasta” nykypäivään. Voit tutustua siihen Wikipediassa.

Asemakaavan muutoksesta on myös oma hankesivu.