KotiHankkeetMaanalainen yleiskaava

Maanalainen yleiskaava

Helsingin maanalaisen yleiskaavan tarkistaminen

Maanalainen yleiskaava on tullut voimaan 19.8.2021. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi maanalaisen yleiskaavan kokouksessaan 16.6.2021 § 194 ja päätöksestä ei valitettu.

Kaava koskee koko Helsingin aluetta. Kruununhaan kannalta huomion arvoista yleiskaavassa on se, että kertaalleen kaupungin vuonna 2019 hylkäämä Kruununhaan alittava keskustatunneli (sininen katkoviiva kuvassa) on edelleen mukana kaavassa, mikä lienee perusteltua. Kyse on tulevaisuuden varauksesta, johon on mahdollista vielä palata ilman yleiskaavan tarkistamista.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä