Koti Hankekuvaukset Maanalainen yleiskaava loppuvaiheessa

Maanalainen yleiskaava loppuvaiheessa

Helsingin maanalaisen yleiskaavan tarkistaminen

Vähälle huomiolle jäänyt Helsingin maanalaisen yleiskaavan tarkistaminen on loppusuoralla. Kaavaehdotuksen nähtävillä olo päättyi 26.3.2021 ja seuraava vaihe on kaavan hyväksyminen valtuustossa.

Kaava koskee koko Helsingin aluetta. Kruununhaan kannalta huomion arvoista kaavaehdotuksessa on se, että kertaalleen kaupungin vuonna 2019 hylkäämä Kruununhaan alittava keskustatunneli (sininen katkoviiva kuvassa) on edelleen mukana kaavassa, mikä lienee perusteltua. Kyse on tulevaisuuden varauksesta, johon on mahdollista vielä palata ilman yleiskaavan tarkistamista.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä