KotiHankekuvauksetKruununhaan asemakaavat ajan tasalle

Kruununhaan asemakaavat ajan tasalle

Päivitetty 5.5.2022 Uusi OAS ja Kampin alueen kaavaluonnokset

Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen

Kruununhaan asemakaavoista suurin osa on 80-luvulta ja vanhin voimassa oleva asemakaava Rauhankadun ja Mariankadun risteyksessä on peräti vuodelta 1836. Tarve päivitykselle on ainakin Kruununhaassa ilmeinen.

Kaavatilanne

Kaavojen ajanmukaistaminen on ollut vireillä vuodesta 2018 lähtien ja edellinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli päivätty 18.12.2018.

Nyt hanke on viimein lähtenyt kunnolla käyntiin. OAS on päivitetty 21.4.2022 ja ensimmäisenä laaditaan Kamppia ja Leppäsuon korttelia koskeva asemakaavan muutos. Kampin alueen asemakaavaluonnos on nähtävillä 2.-23.5.2022 välisen ajan. Kampin kaavatyö on merkittävä myös Kruununhaalle, koska siinä luodaan periaatteet myös muiden osa-alueiden kaavoille.

Päivitetty OAS tarkentaa aiemman tavoitteita, mutta yhtä tärkeää on seurata millä tavalla nämä periaatteet toteutetaan Kampin kaavaluonnoksissa. Hanke on sisällöltään laaja ja monimuotoinen. Kampin kaavaselostuksessa tavoitteista on kerrottu laajasti ja tässä niistä muutamia:

  • Asemakaavojen rakennusalat ja –oikeudet sekä käyttötarkoitukset päivitetään kuvaamaan tonttien toteutunutta, luparekisteritietojen mukaista tilannetta.
  • Varmistetaan kaupunkirakenteen hallittu kehittäminen ja sen toiminnallinen muuntojoustavuus pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa esim. määräystä, joka mahdollistaa vajaakäytössä olevien kellaritilojen ottamisen liikekäyttöön vaikka sallittu rakennusoikeus ylittyisi.
  • Turvataan kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien ja yksittäisten kohteiden keskeisten suojeluarvojen säilyminen täydentämällä ja yhdenmukaistamalla alue- ja kohdekohtaisia suojelumerkintöjä.

Laadituista Kampin kaavaluonnoksista löytyy tässä vaiheessa jo hyvinkin tarkkoja kaavamääräyksiä ja niihin voi tutustua yllä olevasta Helsingin karttapalvelun linkistä.

Jatko

Asemakaavojen ajantasaistaminen on laaja ja monimuotoinen hanke, joka kestää ilmeisesti vielä vuosia. Asemakaavamuutoksia tullaan laatimaan kaupunginosittain tai osa-alueittain ja niitä ei ole vielä aikataulutettu. Ensimmäisenä kohteena on Kampin kaupunginosa ja tulevista kaavamuutosalueista linjataan Kampin kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Kampin kaavaehdotusta on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa vuonna 2023.

Olisi tärkeää, että Kampin asemakaavaa ei viedä hyväksymismenettelyyn ennen kuin muiden kaupunginosien asemakaavamuutokset ovat olleet nähtävillä. Ei ole oikein, että ajantasaistamisen periaatteet olisi käytännössä lyöty lukkoon ennen kuin muut kaupunginosat ovat niihin ottaneet kantaa.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä