KotiHankekuvauksetKotisataman kaavoitus alkanut

Kotisataman kaavoitus alkanut

Kotisataman asemakaavan muutos

Kruununhaan ns. Kotisataman alueen suunnittelu on käynnistynyt. Alue on merkittävä monessa suhteessa. Se on pohjoinen sisäänkäynti Kruununhaan kulttuurihistoriallisesti merkittävään kaupunginosaan, osa yleiskaavan rantareittiä ja tärkeä osa Helsingin merellistä näkymää. Yhdessä Siltavuorenrannan uuden puiston kanssa se muodostaa vetovoimaisen kokonaisuuden Kruununhaan pohjoisosaan.

Kotisataman suunnittelualue, ote osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 6.4.2022 (napauta suuremmaksi)

Suunnittelutilanne

Asemakaavan luonnossuunnitelmat ovat nähtävillä 25.4. – 13.5.2022 välisenä aikana. Suunnitelmiin voi tutustua mm. kaupungin verkkosivuilla. Tarkempaa tietoa osallistumisesta saa alla olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Hanketta esiteltiin 27.4. Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa. Voit katsoa tilaisuuden tallennetta kolmen kuukauden ajan tästä linkistä. Youtube-sivulla on lista, josta voi valita halutun kohdan.

Kruununhaan asukasyhdistys antoi 13.5. kannanoton luonnossuunnitelmista. Voit lukea sen tästä linkistä (pdf).

Asemakaavaluonnosten sisältö

Alueella on nykyisin mm. veneliikenne toimintaa, merellisten palveluiden huolto- ja varikkotoimintaa sekä yksityisten yrittäjien toimintaa. Alueella sijaitsee myös vesibussialuksia sekä näitä palvelevia laitureita, kontteja ja pysäköintialue. Eteläosassa sijaitsee Suomen Moottoriveneklubin kerhorakennus ja satama.

Viitesuunnitelmassa alueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Ne eroavat toisistaan lähinnä pohjoisosan ranta-alueen rakentamisen osalta.

Vaihtoehto 1 (napauta suuremmaksi)

Vaihtoehdossa 1 rantarakenne on luonnonmukainen vapaasti aseteltu lohkareranta, jossa on puiset laiturirakenteet. Koilliskärkeen on sijoitettu kelluva saaripaviljonki.

Vaihtoehto 2 (napauta suuremmaksi)

Vaihtoehdossa 2 rannassa on muurirakenne, joka mahdollistaa joko kelluvan oleskelulaiturin tai alusten kiinnittymisen koko rannan pituudelta. Tässä vaihtoehdossa ei ole esitetty paviljonkia.

Suunnitelman lähtökohta on selkeä: Pohjoisrannan rantaviivaa jatketaan suoralinjaisena pohjoiseen, jossa se leikkaa Siltavuorenrannan rantaviivan jatkeen. Laajentuva ranta-alue muodostaa uuden kolmionmuotoisen ”Krunan kulman”.  Alueen itäreunaan sijoittuvat alueen nykyiset toiminnot ja loppuosa varataan julkiselle ulkotilalle. Alueen eteläosaan, Tervasaaren kannaksen kainaloon, sijoittuu pieni rantapuisto ja -aukio.

Suunnitelman tavoitteena on viihtyisä ja korkeatasoinen kaupunginosapuisto meren äärellä. Alueelle on sijoitettu oleskelunurmikkoa ja ranta-alueelle istuskeluportaita. Alueen yleiskuva on puustoinen ja vehreä. Maaston muotoilun tavoitteena on vähentää Pohjoisrannan liikennemelua oleskelualueilta. Satama-alueen ja rannan päätteeksi on esitetty julkista tilaa kaupunkilaisille sekä vaihtoehdossa 1 kelluva saaripaviljonki.

Kotisataman kivetyt ranta-alueet toimivat yhdessä puistovyöhykkeen kanssa monipuolisena tapahtuma- ja oleskelualueena. Paviljongin toimintoja ei ole tarkemmin esitelty, mutta ainakin kahvila/ravintolatoiminta kuuluu mukaan. Lisäksi 27.4. pidetyssä verkkotilaisuudessa mainittiin myös sauna ja avantouinti.

Julkisen tilan ja yksityisen tilan suhde jää suunnitelmassa epäselväksi. Puutteena voi myös pitää sitä, että vaihtoehdossa 2 ei ole paviljonkirakennusta.

Nykyinen ahdas katuyhteys Tervasaaren liittymästä poistuu ja Kotisataman liikenne ohjataan pohjoisempaa Pohjoisranta-kadulta uuden liittymän kautta. Alueen pysäköinti on sijoitettu kivetylle ranta-aukiolle ja puiston reunaan.

Polkupyörä- ja jalankulkuyhteys on eteläosassa nykyisellä väylällä, mutta kaartuu sitten puistoalueelle. Väylä haarautuu edelleen uudelle Hakaniemen sillalle ja sillan ali Siltavuorenrantaan.

Staran nykyinen vesiliikenteen ja saaristokohteiden huollon tukikohta on osoitettu satama-alueen eteläosaan ja uutena toimintona on esitetty tilaa talviaikaiselle lumensulatukselle. Ympäristövaikutuksista ei ole selvitystä, mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan koko kaavahankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan jatkosuunnittelussa. Asiakirjoissa on mukana alueelta laadittu vesiliikenneselvitys, jonka mukaan (s. 10) Staran toiminta käsittää merkittävästi mm. jätteiden käsittelyä, joka voi aiheuttaa esim. hajuhaittoja ja toiminta ei ole kaikilta osin visuaalisesti miellyttävää.

Olisi syytä selvittää, eikö Staran toiminnalle löydy parempaa sijaintia kuin Pohjoisrannan arvokas ranta-alue, jota ollaan kehittämässä viihtyisäksi puistoksi.

Tervasaaren kannas ei kuuluu varsinaiseen kaava-alueeseen, mutta suunnitelmassa sille on visioitu uusi rivi autopaikkoja. Kannasta on samalla levennetty kiinni viereisiin laitureihin.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista: valmisteluvaiheen luonnosten nähtävilläolo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävilläolo. Kaavaluonnosvaiheessa kaupungille voi antaa palautetta suunnitelmista ja kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Tarkistettu kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä