KotiArkistotKotisataman asemakaavaluonnos nähtävillä

Kotisataman asemakaavaluonnos nähtävillä

Kruununhaan koillisosaan, Pohjoisrannan varteen suunnitellaan satama-alueen laajennusta, koska merellistä toimintaa Helsingissä halutaan kehittää ja olemassa oleva huoltosatamatoiminta siirtyy uuden Hakaniemen sillan tieltä pois.

Asemakaavan luonnossuunnitelmat ovat nähtävillä 25.4. – 13.5.2022 välisenä aikana. Suunnitelmiin voi tutustua ja antaa niihin palautetta mm. kaupungin verkkosivuilla. Tarkempaa tietoa osallistumisesta saa alla olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Hanketta esiteltiin 27.4. osana alueellista Uutta kantakaupunkia -tilaisuutta. Tilaisuuden tallenne löytyy tästä linkistä.

Kruununhaan asukasyhdistys antaa lausunnon suunnitelmista. Asukkaat voivat halutessaan toimittaa mielipiteen suunnitelmista asukasyhdistykselle ja ne kootaan osaksi lausuntoa. Mielipiteet voi toimittaa Matti Kivelälle 11.5. mennessä sähköpostiosoite mtt.kvl[ät]gmail.com

Asemakaavasta on laadittu myös hankekuvaus hankesivulle.