KotiKannanototKannanotto Valtioneuvoston linnan asemakaavaan

Kannanotto Valtioneuvoston linnan asemakaavaan

Helsingin kaupunginhallitukselle

KANNANOTTO VALTIONEUVOSTON LINNAN PIHARAKENNUKSEN JA PIHAN SÄILYTTÄMISEKSI

Valioneuvoston linnan eli entisen Senaatintalon korttelille on valmistelussa asemakaavan muutos, joka johtaisi arvokkaan historiallisen piharakennuksen purkamiseen ja alkuperäisen ilmeensä säilyttäneen linnanpihan rakentamiseen umpeen massiivisella uudisrakennuksella.

Entisen senaatintalon piharakennus on rakennettu vuosina 1897–1900 (korotus v. 1905) korttelin klassiseen ilmeeseen luontevasti sulautuvaan uusrenessanssityyliin arkkitehti Ricardo Björnbergin suunnitelmien mukaan. Se muodostaa tyylikkään historiallisen kerrostuman ja jatkeen muutoin vanhempaan C. L. Engelin uusklassiseen päärakennukseen.

Rakennus on toiminut alkuaan painotalona valtion julkaisujen valmistamiseen ja sisältää ainutlaatuisia teknisiä teräsrakenteita ja holvattuja tiloja. Rakennuksen joustavia muuntomahdollisuuksia kuvaa se, että talo on toiminut viimeksi valtioneuvoston tiedotus- ja ruokalatiloina. Kaikissa aiemmissa selvityksissä on todettu, että rakennuksella on merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on perustellusta syystä suojeltu.

Edellä mainituin perustein Kruununhaan asukasyhdistys esittää, että rakennuksen purkamista edellyttävän asemakaavan muutoksen laatimisesta luovutaan. Mahdolliset uudet käyttötarkoitukset tulee suunnitella olemassa olevaan rakennukseen ja tarvittavia lisätiloja varten tulee selvittää maanalaisten tilojen rakentamista nykyinen rakennus säilyttäen sekä selvittämällä Senaatti-kiinteistöjen omistamien muiden rakennusten käyttöä valtioneuvoston lisätiloina. Vanhan korjaamisen tulisi olla lähtökohta tänä päivänä myös ekologisista syistä. Vanhan korjaaminen on vähäpäästöisempää kuin purkaminen ja uuden rakentaminen.

Helsingissä   10.  päivänä marraskuuta 2023

Kruununhaan Asukasyhdistys ry                Jonas Forsman, varapuheenjohtaja