Koti Hankekuvaukset Kaisaniemenpuistoa kehitetään

Kaisaniemenpuistoa kehitetään

Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon katu- ja puistosuunnitelma

EHDOTUSVAIHEEN PÄIVITYS 10.6.2021

Kaisaniemenpuisto ympäristöineen on tärkeä kruununhakalaisten lähivirkistysalue. Kaisaniemenpuiston ja sen ranta-alueen nykytila kaipaa kohentamista, joten lähtökohta parantamishankkeelle on hyvä.

Suunnittelutilanne

Alueelle on  laadittu katu- ja puistosuunnitelmat, jotka ovat olleet ensimmäisen kerran nähtävillä maaliskuussa 2021.

Maaliskuun luonnosvaiheessa jätettiin 17 palautetta ja lisäksi aiemmin pidetyssä Uutta kantakaupunkia -tilaisuudessa esitettiin 15 kpl Kaisaniemenpuistoa ja Kaisaniemenrantaa koskevaa kysymystä. Vastaukset on koottu alla olevaan muistioon.

Ehdotusvaihe 9.6. – 22.6.2021

Katu- ja puistosuunnitelmien ehdotusvaihe on lakisääteinen virallinen nähtävillä olo, jota koskevat muistutukset on annettava kirjallisena määräaikaan mennessä.

Ehdotusvaiheen suunnitelmien sisältö

Näyttäisi, että luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmiin ei ole tehty paljon muutoksia. Seurannan ja vaikuttamisen kannalta olisi kuitenkin parannus, jos kaupunki kertoisi asiakirjoissa selkeästi mitä muutoksia suunnitelmiin on tehty ehdotusvaiheessa. Nyt se jää osittain epäselväksi.

Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelmassa on merkittäviä uudistuksia Kaisaniemenpuistoon ja sen ranta-alueelle. Varsapuistikko kuuluu myös suunnittelualueeseen, mutta sen muutokset ovat vähäisiä, ilmeisesti uutta metroaseman sisäänkäyntiä odotellessa.

Suurimpia muutoksia ovat mm. uusi sisäänkäynti kasvitieteelliseen puutarhaan Svante Olssonin puistokujalta ja Kaisaniemenlahden rannan rakentaminen kävelypromenadiksi. Svante Olssonin puistokujan huonokuntoinen koivukujanne uusitaan. Lisäksi Eläintarhanlahden ja rautatien välisen Kaisaniemenkannaksen rantapuusto korvataan uudella istutuskaistalla Kasvitieteellisen puutarhan luoteisnurkasta alkaen.

Kaisaniemenrannan katusuunnitelmassa katu on kääntöpaikkaan päättyvä pyöräkatu. Jalankulkukäytävät pyöräkadun molemmin puolin sijoittuvat Kaisaniemenpuistoon ja ne sisältyvät puistosuunnitelmiin. Asemakaava sallii Kaisaniemenranta-kadulle huoltoajon ja pysäköinnin. Katusuunnitelmassa  pyöräkadun pohjoisreunaan on osoitettu 25 henkilöauton pysäköintipaikkaa ja 6 bussin pysäköintipaikkaa.

Jatko

Katu- ja puistosuunnitelmien laadinnassa sovelletaan kaavoitusta koskevia menettelyjä osallistumisessa ja päätöksenteossa. Seuraava vaihe on suunnitelmaehdotuksista annettujen muistutusten käsittely ja mahdollisten muutosten tekeminen suunnitelmiin.

Tarkistetut suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä