KotiHankkeetKaisaniemenpuistoa kehitetään

Kaisaniemenpuistoa kehitetään

Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon katu- ja puistosuunnitelma

päivitetty 1.3.2023

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 14.12.2021 Kaisaniemenpuiston kehittämiseen liittyvät suunnitelmat. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka jätti valituksen tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 28.2.2023 luonnonsuojeluyhdistyksen valituslupahakemuksen, joten kaupunkiympäristölautakunnan päätös on nyt lainvoimainen.

Lautakunta hyväksyi Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelman lukuun ottamatta pohjoisen kannaksen osuutta ja soutuklubin pohjoispuolisen rannan osuutta. Nykyisen puuston kaataminen tältä alueelta herätti kuulemisvaiheessa paljon keskustelua ja siltä osin suunnitelma jäi siis hyväksymättä. Lautakunta hyväksyi myös neljä muuta muutosesitystä, jotka koskivat lähinnä puistosuunnitelman toiminnallisuuden kehittämistä.

Kaisaniemenrannan katusuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa pitkän sillan alittava pyöräliikenteen alikulku.

Pöytäkirja löytyy tästä linkistä. Kaisaniemen puistoa koskevat suunnitelmat ovat kohdissa 3 ja 5.

Aiempien suunnitteluvaiheiden asiakirjoja

Jatko

Helsingin kaupungilta kerrottiin, että suunnitelmien pohjalta on nyt käynnissä rakennussuunnitelmien laatiminen. Tulevana (2022) kesänä/syksynä on tavoitteena tehdä pientä rakentamista Kaisaniemenpuistossa (kokonaisuus tarkentuu kevään aikana), mutta muuten laajemman peruskorjauksen aikataulu on vielä auki.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä