Koti Hankekuvaukset Kaisaniemenpuistoa kehitetään

Kaisaniemenpuistoa kehitetään

Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon katu- ja puistosuunnitelma

Kaisaniemenpuisto ympäristöineen on tärkeä kruununhakalaisten lähivirkistysalue. Kaisaniemenpuiston ja sen ranta-alueen nykytila kaipaa kohentamista, joten lähtökohta parantamishankkeelle on hyvä.

Suunnittelutilanne

Alueelle on  laadittu katu- ja puistosuunnitelma, joka on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä maaliskuussa 2021.

Sisältö

Suunnitelmassa on merkittäviä uudistuksia Kaisaniemenpuistoon ja sen ranta-alueelle. Varsapuistikko kuuluu myös suunnittelualueeseen, mutta sen muutokset ovat vähäisiä, ilmeisesti uutta metroaseman sisäänkäyntiä odotellessa.

Suurimpia muutoksia ovat uusi sisäänkäynti kasvitieteelliseen puutarhaan Svante Olssonin puistokujalta ja Kaisaniemenlahden rannan kunnostaminen kävelypromenaadiksi.

Jatko

Katu- ja puistosuunnitelmien laadinnassa sovelletaan kaavoitusta koskevia menettelyjä osallistumisessa ja päätöksenteossa. Seuraava vaihe on suunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä