KotiHankkeetKaavoituskatsaus 2023 julkaistu

Kaavoituskatsaus 2023 julkaistu

Helsingin kaupunki on julkaissut suunnittelu- ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2023. Lakisääteisessä vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaupungin käynnissä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista sekä muista suunnitelmista.

Kaavoituskatsauksen asemakaavahankkeet Kruununhaassa
  • Meritullinkatu 33:n asemakaavan muutoksen (numero 20 kartalla) valmisteluaineisto oli nähtävillä vuoden 2022 syyskuussa. Tontilla sijaitseva nykyinen nelikerroksinen rakennus ullakkoineen on tarkoitus muuttaa liike-, toimitila- ja asuinkäyttöön. Kaavoituskatsauksen mukaan kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä 2023. Kaavamuutoksesta on laadittu oma hankesivu.
  • Kotisataman asemakaavahankkeen (numero 21 kartalla) tavoitteena on sijoittaa alueelle Helsingin merellisen toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja sekä uutta julkista puistoa ja rantaa kaupunkilaisille. Hanke käynnistyi vuonna 2022 ja siitä on laadittu oma hankesivu. Kaavoituskatsauksen mukaan kaavaehdotus valmistuu keväällä 2024.
  • Kasarmikorttelissa (numero 22 kartalla) vuonna 2020 aloitetun asemakaavan muutoksen suunnittelu jatkuu. Kaavoituskatsauksen mukaan Sotamuseon tontti on tarkoitus jakaa kahdeksi eri tontiksi. Kasarmirakennukset ovat jatkossakin julkishallinnon ja julkisten palveluiden käytössä. Rakennuksiin on tarkoitus sijoittaa päiväkodin tiloja. Piha-alue muodostaa uuden tontin, jonne suunnitellaan asuntojen lisärakentamista. Myös Maurinkatu 3:n tontille suunnitellaan täydennysrakentamista asumista varten. Kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Hankkeesta on laadittu oma hankesivu.
  • Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksessa (numero 23 kartalla) Senaatintorin viereiselle Valtioneuvoston linnan korttelin sisäpihalle suunnitellaan lisärakennusta purettavan entisen painotalon tilalle. Kaavaehdotus oli nähtävillä tämän vuoden toukokuussa ja kaavoituskatsauksen mukaan tarkistettu kaavaehdotus olisi kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä syksyllä 2023. Hankkeesta on laadittu oma hankesivu.

Kaavoituskatsauksessa ei ole esitetty uusia hankkeita Kruununhakaan. Katsauksessa esitettyjen lisäksi Kruununhaassa on vireillä myös Pohjoisranta 12:n suojelumerkintöjen muutos ja laajempi Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen. Lisäksi Snellmaninkatu 23:n asemakaava on edelleen vailla valtuuston hyväksymispäätöstä. Näistä hankkeista löydät tietoa asukasyhdistyksen hankesivulta.