KotiArkistotKaavoituskatsaus 2022 julkaistu

Kaavoituskatsaus 2022 julkaistu

Helsingin kaupunki on julkaissut suunnittelu- ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2022. Lakisääteisessä vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaupungin käynnissä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista sekä muista suunnitelmista.

Kruununhaassa on vireillä kolme asemakaavahanketta.

Uusia hankkeita Kruununhakaan ei kaavoituskatsauksessa ole esitetty.

  • Kotisataman asemakaavahanke (numero 42 kartalla), jonka tavoitteena on sijoittaa alueelle Helsingin merellisen toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja sekä uutta julkista puistoa ja rantaa kaupunkilaisille. Hanke käynnistyi tänä vuonna ja siitä on laadittu oma hankesivu.
  • Snellmanninkatu 23:n asemakaavan muutos (numero 40 kartalla), jossa kadun varrelle ja sisäpihalle suunnitellaan täydennysrakentamista. Suunnitelman mukaan tontille nro 6 rakennetaan kaksi uutta asuinkerrostaloa ja nykyisen rakennuksen ullakko muutetaan asuinkäyttöön. Hanke käynnistyi viime vuonna ja siitä on laadittu oma hankesivu.
  • Kasarmikorttelissa (numero 41 kartalla) vuonna 2020 aloitetun asemakaavan muutoksen suunnittelu jatkuu. Entinen Sotamuseon rakennus on tarkoitus muuttaa toimitilaksi. Pihalle suunnitellaan lisärakentamista, johon on mahdollista sijoittaa myös asumista. Lisäksi tontille on tarkoitus sijoittaa päiväkodin tiloja. Maurinkatu 3:n tontille suunnitellaan täydennysrakentamista asumista varten. Hankkeesta on laadittu oma hankekuvaus.