KotiHankkeetKaavoituskatsaus 2021 julkaistu

Kaavoituskatsaus 2021 julkaistu

Helsingin kaupunki on julkaissut suunnittelu- ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Lakisääteisessä vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaupungin käynnissä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista sekä muista suunnitelmista.

Kruununhakaan on tulossa vireille kaksi uutta asemakaavahanketta.
  • Kotisataman asemakaavahanke (numero 76 kartalla), jonka tavoitteena on sijoittaa alueelle Helsingin merellisen toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja sekä uutta julkista puistoa ja rantaa kaupunkilaisille. Kotisataman alue sijaitsee Kruununhaan koillisosassa Hakaniemen sillan itäpuolella ja se liittyy vireillä olevaan Hakaniemen uuden sillan rakentamiseen.
  • Snellmanninkatu 23:n asemakaavan muutos (numero 78 kartalla), jossa kadun varrelle ja sisäpihalle suunnitellaan täydennysrakentamista. Suunnitelman mukaan tontille nro 6 rakennetaan kaksi uutta asuinkerrostaloa ja nykyisen rakennuksen ullakko muutetaan asuinkäyttöön.

Kasarmikorttelissa (numero 77 kartalla) asemakaavan muutoksen suunnittelu jatkuu. Hankkeesta on laadittu oma hankekuvaus.