Koti Hankekuvaukset Hakaniemen uuden sillan rakentaminen käynnistyy

Hakaniemen uuden sillan rakentaminen käynnistyy

PÄIVITYKSIÄ
15.6.2021 Lisätty Hakaniemenrannan ja Merihaansillan katusuunnitelmat
27.5.2021 Lisätty asukasyhdistyksen esitys Helsingin kaupungille

Taustaa

Kruunusillat-raitiotie on suurhanke, joka yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemen kautta keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hankkeeseen kuuluu kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Yhteyden on tarkoitus valmistua vuoden 2026 lopussa.

Varsinaisen raitiotien rakentamisen lisäksi Kruunusillat -allianssi toteuttaa myös uuden Hakaniemensillan rakentamisen ja vanhan purkamisen sekä niihin sisältyvät katutyöt. Kruununhaan asukkaiden kannalta uusi silta muuttaa katujärjestelyitä merkittävästi Pohjoisrantakadulla ja Siltavuorenrannassa. Uuden sillan on tarkoitus valmistua vuonna 2024, minkä jälkeen vanha silta puretaan.

Nykytilanne

Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan asemakaava tuli Kruununhaan osalta voimaan 12.4.2021. Asemakaava mahdollistaa Hakaniemen sillan uudelleen rakentamisen hieman eri paikkaan ja siirtää Siltavuorenrantakadun nykyisen Kirjanpuiston leikkikentän kohdalle. Kirjatyöntekijänkatu säilyy nykyisellä paikalla. Siltavuoren ranta-aluetta voidaan kehittää nykyistä laajempana ja yhtenäisempänä.

Valmistelevat työt alkavat Pohjoisrannassa ja  Siltavuorenrannassa jo toukokuun aikana. Työt aiheuttavat alueella mm. liikennejärjestelyitä, paikoitusalueiden vähentämistä ja puiden kaatamista.

Parhaan kuvan alueen muutoksista saa tutustumalla Hakaniemen asemakaavan selostukseen. Sen liiteasiakirjoissa on laaja tietopaketti alueen suunnitelmista ja selvityksistä. Varoituksena mainittakoon, että selostus on yli 300 sivun mittainen.

Hyvän käsityksen Kruununhaan puoleisen ranta-alueen muutoksista saa myös alla olevan asemapiirroksen linkistä. Asemapiirros on asemakaavan viitesuunnitelmasta, joten katu- ja puistosuunnitelmassa sen yksityiskohdat voivat vielä muuttua.

Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus esitti 26.5.2021 Helsingin kaupunkiympäristötoimialalle, että 1) Kirjanpuiston leikkikentän kohdalla olevista puista mahdollisimman moni tulisi säästää 2) Siltavuorenranta-kadun eteläreunaan on perusteltua rakentaa jalkakäytävä Kirjatyöntekijänkadun kohdalle.

Jatko

Varsinaisten katurakennustöiden aloittaminen edellyttää vielä katu- ja puistosuunnitelmien laatimista ja niiden hyväksymistä.

Hakaniemen puolella katusuunnittelu alkoi jo viime vuoden puolella, mutta Kruununhaassa suunnittelu on odottanut asemakaavan vahvistumista. Katu- ja puistoalueiden sijainnit on jo päätetty asemakaavassa, mutta vasta suunnitelmissa esitetään niiden yksityiskohtainen toteutus, kuten toimintojen järjestely, pintamateriaalit, valaistus, istutukset sekä hulevesien poisto.

Tiedotustilaisuudessa 10.5. lupailtiin, että Kruununhaan puoleiset katusuunnitelmat olisivat esiteltävänä kesälomien jälkeen. Siinä vaiheessa asiaan on syytä palata. Uuden Kirjanpuiston suunnitelmat laaditaan myöhemmin. Asemakaavan mukaan Siltavuorenrantakadun liikennemäärä kaksinkertaistuu nykyisestä ja Kirjanpuiston leikkikenttä siirtyy kadun toiselle puolelle. Katusuunnitelmalla voidaan vaikuttaa myös siihen, että kadun ylittäminen olisi mahdollisimman turvallista.

Muita hankkeeseen liittyviä suunnitelmia

Hakaniemen puoleisia katusuunnitelmia käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 15.6.2021. Mukana mm. Merihaansillan katusuunnitelma. Koostepiirustus katusuunnitelmista tässä linkissä (pdf).

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä