Koti Hankekuvaukset Hakaniemen uuden sillan rakentaminen käynnistyy

Hakaniemen uuden sillan rakentaminen käynnistyy

PÄIVITYKSIÄ
23.8.2021 Lisätty asemakaavan vuorovaikutusraportti
17.8.2021 Lisätty Ajankohtaista-osioon linkki katusuunnitelmien nähtävilläolosta

Taustaa

Kruunusillat-raitiotie on suurhanke, joka yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemen kautta keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hankkeeseen kuuluu kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Yhteyden on tarkoitus valmistua vuoden 2026 lopussa.

Varsinaisen raitiotien rakentamisen lisäksi Kruunusillat -allianssi toteuttaa myös uuden Hakaniemensillan rakentamisen ja vanhan purkamisen sekä niihin sisältyvät katutyöt. Kruununhaan asukkaiden kannalta uusi silta muuttaa katujärjestelyitä merkittävästi Pohjoisrantakadulla ja Siltavuorenrannassa. Uuden sillan on tarkoitus valmistua vuonna 2024, minkä jälkeen vanha silta puretaan.

Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan asemakaava tuli Kruununhaan osalta voimaan 12.4.2021. Asemakaava mahdollistaa Hakaniemen sillan uudelleen rakentamisen hieman eri paikkaan ja siirtää Siltavuorenrantakadun nykyisen Kirjanpuiston leikkikentän kohdalle. Kirjatyöntekijänkatu säilyy nykyisellä paikalla. Siltavuoren ranta-aluetta voidaan kehittää nykyistä laajempana ja yhtenäisempänä.

Parhaan kuvan alueen muutoksista saa tutustumalla Hakaniemen asemakaavan selostukseen. Sen liiteasiakirjoissa on laaja tietopaketti alueen suunnitelmista ja selvityksistä. Varoituksena mainittakoon, että selostus on yli 300 sivun mittainen.

Hyvän käsityksen Kruununhaan puoleisen ranta-alueen muutoksista saa alla olevasta asemakaavan viitesuunnitelmasta. Tulevissa katu- ja puistosuunnitelmissa sen yksityiskohdat voivat vielä muuttua.

Ote viitesuunnitelmasta: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy

Ajankohtaista

Hakaniemen uuden sillan ja siihen liittyvien Kruununhaan katualueiden suunnitelmat ovat nähtävillä 18.-31.8.2021. Katusuunnitelmista on laadittu oma hankesivu, josta sitä voi seurata.

Kruunusillat-sivusto on julkaissut aluekohtaiset hankesivut. Sivuilta löytyy mm. Kruununhaan rakennustöiden aikataulu ja päivittyvä tieto Kruununhakaa koskevista rakentamistöistä ja liikennejärjestelyistä.

Seuraa alueen katu- ja puistosuunnitelmia

Varsinaisten katurakennustöiden aloittaminen edellyttää katu- ja puistosuunnitelmien laatimista ja niiden hyväksymistä. Katu- ja puistoalueiden sijainnit on jo päätetty asemakaavassa, mutta vasta suunnitelmissa esitetään niiden yksityiskohtainen toteutus, kuten toimintojen järjestely, pintamateriaalit, valaistus, istutukset sekä hulevesien poisto.

Hakaniemen uusi silta ja siihen liittyvät kadut

Hakaniemen uuden sillan ja siihen liittyvien Kruununhaan katualueiden suunnittelu on käynnistynyt.

Kirjatyöntekijänkatu ja Siltavuorenranta-kadun länsiosa

Suunnitelmissa ei ole vielä mukana Kirjatyöntekijänkatua eikä Siltavuorenranta-kadun uutta linjausta Välikadulta länteen. Asemakaavan mukaan Siltavuorenranta-kadun liikennemäärä kaksinkertaistuu nykyisestä ja Kirjanpuiston leikkikenttä siirtyy kadun toiselle puolelle. Katusuunnitelmalla voidaan vaikuttaa myös siihen, että kadun ylittäminen olisi mahdollisimman turvallista.

Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus esitti 26.5.2021 Helsingin kaupunkiympäristötoimialalle, että 1) Kirjanpuiston leikkikentän kohdalla olevista puista mahdollisimman moni tulisi säästää 2) Siltavuorenranta-kadun eteläreunaan on perusteltua rakentaa jalkakäytävä Kirjatyöntekijänkadun kohdalle.

Kirjanpuiston puistosuunnitelma

Uusi Kirjanpuisto rakennetaan rantaan Siltavuorenranta-kadun pohjoispuolelle. Suunnitelmien aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä