KotiHankekuvauksetHakaniemen uuden sillan katusuunnittelu

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu

PÄIVITYKSIÄ
4.1.2022 Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat

Suunnittelutilanne

Hakaniemen uuden sillan rakentamiseen liittyvien katusuunnitelmien käsittely on loppuvaiheessa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat kokouksessaan 21.12.2021.

Kruununhakaa koskevat lähinnä Hakaniemen uuden sillan katusuunnitelma sekä Siltavuorenrannan ja Pohjoisrannan katusuunnitelma.

Suunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä viime lokakuussa. Uuden sillan katusuunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta ja Siltavuorenrannan/Pohjoisrannan katusuunnitelmasta seitsemän muistutusta.

Suunnitelmat, niistä annetut muistutukset ja kaupungin vastineet löytyvät linkistä

Kruununhakaa koskevia suunnitelmia on käsitelty kohdissa § 721 (Hakaniemen silta) ja § 724 (Siltavuorenranta/Pohjoisranta).

Muistutuksia ei otettu huomioon lukuun ottamatta vähäistä muutosta, jossa Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan liittymään lisättiin yliajettava kiveys parantamaan pyöräilyn turvallisuutta.    

Jatko

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä voi valittaa vielä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet löytyvät pöytäkirjan tulostusversion lopusta.

 

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä