KotiHankkeetHakaniemen uuden sillan katusuunnittelu

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu

Hakaniemen sillan ja Siltavuorenrannan/Pohjoisrannan katusuunnitelmat

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat kokouksessaan 21.12.2021. Koska päätöksestä ei ilmeisesti valitettu, niin katusuunnitelmat ovat lainvoimaiset.

Suunnitelmat, niistä annetut muistutukset ja kaupungin vastineet löytyvät linkistä

Kruununhakaa koskevia suunnitelmia on käsitelty kohdissa § 721 (Hakaniemen silta) ja § 724 (Siltavuorenranta/Pohjoisranta).

Muistutuksia ei otettu huomioon lukuun ottamatta vähäistä muutosta, jossa Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan liittymään lisättiin yliajettava kiveys parantamaan pyöräilyn turvallisuutta.    

 

Linkkejä

Kaavaprosessi (Helsinki)
Kaavoitus (Ympäristöhallinto)
Seuraa ja vaikuta (Helsinki)
Kaavoituskatsaus

Hankkeita vireillä