KotiArkistotHakaniemen uuden sillan katusuunnittelu, ehdotusvaihe

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu, ehdotusvaihe

PÄIVITYKSIÄ
14.10.2021 Hankekuvaus päivitetty ehdotusvaiheeseen

Suunnittelutilanne

Katujen rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisten katusuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä. Suunnitelmaluonnokset ovat olleet nähtävillä elokuussa.

Alueen katusuunnittelu on edennyt ja ehdotusvaiheen suunnitelmat ovat nyt nähtävillä 13. – 26.10. välisen ajan.

Suunnitelmaehdotusten sisältö

Katusuunnitelmien palastelu pienempiin osiin vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. Alla olevassa kuvassa on esitetty tämänhetkinen suunnittelutilanne. Suunnittelualueet on esitetty asemakaavan viitesuunnitelmassa, josta näkyy tavoiteltu lopputilanne. Kuvan saa napsauttamalla suuremmaksi.

Katu- ja puistosuunnitelmien alueet ja ote asemakaavan viitesuunnitelmasta

Suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja sen yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan. Katusuunnittelu Välikadusta länteen on tarkoitus aloittaa vasta vuonna 2024, jolloin myös uuden sillan on tarkoitus valmistua. Tämä voi aiheuttaa ongelmia alueen liikenteessä kun uuden sillan liikenne ohjataan nykyiselle Siltavuorenranta-kadulle. Asukasyhdistys huomautti asiasta lausunnossaan luonnosvaiheessa. Siltavuorenrannan puistosuunnitelman aikataulusta ei ole tietoa.

Nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Linkeistä löytyvät myös ohjeet muistutuksen tekemiseen sekä vuorovaikutusmuistio, jossa on kaupungin vastaukset luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen.

Muutokset ehdotusvaiheessa

Hakaniemen uuden sillan katusuunnitelmaan tehdyt muutokset kohdistuvat vain Hakaniemen puoleisten pyöräteiden yksityiskohtiin.

Kruununhaan puolella Siltavuorenranta-kadun ja Pohjoisranta-kadun suunnitelmaan on tehty palautteen perusteella vain yksi tarkistus.

Välikadulta toivottiin suoraa pyöräyhteyttä tien toisella puolella olevalle polkupyöräbaanalle, mikä on lisätty ehdotukseen. Poikittaisyhteyden salliminen vain polkupyöräilijöille vaikuttaa omituiselta, koska asukasyhdistyksen esitystä jalankulkuyhteydestä Välikadulta Hakaniemen sillalle ei otettu huomioon.

Katusuunnitemaehdotus, Siltavuorenranta-katu ja Pohjoisranta-katu

Jatko

Katu- ja puistosuunnitelmien laadinnassa sovelletaan kaavoitusta koskevia menettelyjä osallistumisessa ja päätöksenteossa. Lakisääteisiä kuulemisia on kaksi. Valmisteluvaiheen kuulemisessa luonnokset ovat nähtävillä ja ehdotusvaiheessa tarkistetut suunnitelmat.   

Nyt nähtävillä olevista ehdotusvaiheen katusuunnitelmista voi tehdä kirjallisen muistutuksen kaupungille. Muistutus tulee tehdä määräaikaan 26.10. klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät yllä olevista linkeistä.

Kaupunki käsittelee muistutukset ja tarkistetut suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vielä hallinto-oikeuteen.

 

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä