KotiArkistotHakaniemen sillan alueen suunnitelmaluonnokset nähtävillä

Hakaniemen sillan alueen suunnitelmaluonnokset nähtävillä

Katusuunnitelmat koskevat

  • Uutta Hakaniemen siltaa
  • Siltavuorenrannan katualuetta Välikadulta Pohjoisranta-kadulle
  • Pohjoisrannan katualuetta Välikadulta Siltavuorenranta-kadun eteläpäähän

Luonnosvaiheen suunnitelmat ovat nähtävillä 18.-31.8. Kaupunki toivoo palautetta suunnitelmista 31.8. mennessä.

Katusuunnitelmista kerrotaan myös Krunikka-sivujen omalla hankesivulla.

Koostepiirustus, Hakaniemen sillan katusuunnitelmaluonnokset 18.8.2021