Antti Huttunen

67 VIESTIT0 KOMMENTIT

Kotisataman kaavoitus alkanut

Kotisataman asemakaavan muutos Kruununhaan ns. Kotisataman alueen suunnittelu on käynnistynyt. Alue on merkittävä monessa suhteessa. Se on pohjoinen sisäänkäynti Kruununhaan kulttuurihistoriallisesti merkittävään kaupunginosaan, osa yleiskaavan rantareittiä ja tärkeä osa Helsingin merellistä näkymää. Yhdessä Siltavuorenrannan uuden...

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu

Hakaniemen sillan ja Siltavuorenrannan/Pohjoisrannan katusuunnitelmat Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat kokouksessaan 21.12.2021. Koska päätöksestä ei ilmeisesti valitettu, niin katusuunnitelmat ovat lainvoimaiset. Hakaniemen sillan katusuunnitelma 12.11.2021 (pdf)Siltavuorenrannan/Pohjoisrannan katusuunnitelma 12.11.2021 (pdf) Suunnitelmat, niistä annetut muistutukset ja kaupungin vastineet löytyvät...

Asukasyhdistyksen kommentit Hakaniemen sillan katusuunnitelmiin

Kruununhaan asukasyhdistys antoi 31.8.2021 Helsingin kaupungille kommentit Hakaniemen sillan alueen katusuunnitelmaluonnoksista. Kommentit voit lukea tästä linkistä (pdf)

Uutta rakentamista esitetään Snellmaninkadun varteen

Asemakaavan muutos Snellmaninkatu 23 Snellmaninkadun 23 kortteliin 17 tontille 6 suunnitellaan uudisrakentamista. Tontilla sijaitsevat nykyisin Sato Oyj:n omistamat asuinkerrostalot. Kaavamuutos on käynnistetty omistajan hakemuksesta. Suunnittelutilanne Asemakaavan luonnossuunnitelmat ovat nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemisessa 19.8.-8.9.2021. linkki koko suunnitteluaineistoon (karttapalvelu)osallistumis- ja arviointisuunnitelma...

Kaavoituskatsaus 2021 julkaistu

Helsingin kaupunki on julkaissut suunnittelu- ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Lakisääteisessä vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaupungin käynnissä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista sekä muista suunnitelmista. Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2021 (pdf) Kruununhakaan on tulossa vireille kaksi uutta asemakaavahanketta. Kotisataman...