Asukasyhdistys-Invånarföreningen

Asukasyhdistys – Invånarföreningen Kruununhaan Asukasyhdistys -Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaat toimimaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Yhdistys perustettiin 1975 ja on puoluepoliittisesti riippumaton. Asukasyhdistys ylläpitää myös asukastila Krunan Mestaa ja julkaisee Krunikka-lehteä neljästi vuodessa. Föreningens ändamål är att aktivera Kronohagens invånare till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt boende med mångsidig service och hälsosam miljö. Föreningen är partipolitiskt obunden. Grundad 1975. Invånarföreningen upprätthåller även invånarutrymmet Krunan Mesta, samt ger ut tidningen Krunikka fyra gånger om året.

Hallituksen kokoonpano – Styrelsen HALLITUS 2019

• Puheenjohtaja Taina Rasi | puheenjohtaja@krunikka.fi | 050 5279 821

• Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Mikko Nygrén | mikko@nygren.fi | 040 5394 225

• Sihteeri Minna Prunnila | minna.prunnila@etko.fi

VARSINAISET JÄSENET:

Iiris Björnberg | iirispeace@gmail.com

Jonas Forsman | jonas.forsman@edu.hel.fi Jussi Heinämies | Oikokatu 8 B | 040 5173 433

Mirja Pyykkö-Larsson | paatoimittaja@krunikka.fi

Tuula Virtanen | tuula.sakke@luukku.com

Marje Vuorisalo | marje.vuorisalo@gmail.com

VARAJÄSENET: Leo Koskiluoma | leo.koskiluoma@gmail.com

Johanna Mannila | jmannila2@gmail.com

Marjatta Räsänen | helmimarjatta.rasanen@gmail.com

Seppo Välinen | seppo.valinen@gmail.com

VASTUUHENKILÖT:

Nettivastaava Pirjo Pohjanhovi | pirjo.pohjanhovi@icloud.com

Svensk kontakt Vastaava Jonas Forsman

Tapahtumaryhmä Vastaava Taina Rasi

Ympäristöryhmä Vastaava Jussi Heinämies

Asukastila Mesta Meritullinkatu 6 Mestan hoitaja Tiina Huczkowski mesta@krunikka.fi | 040 148 8204 (tekstiviesti)