Kruununhaan asukasyhdistys – Föreningen för invånarna i Kronohagen ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaat toimimaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Yhdistys perustettiin 1975 ja on puoluepoliittisesti riippumaton. Asukasyhdistys ylläpitää myös asukastila Krunan Mestaa ja julkaisee Krunikka-lehteä neljästi vuodessa.

Föreningens ändamål är att aktivera Kronohagens invånare till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt boende med mångsidig service och hälsosam miljö. Föreningen är partipolitiskt obunden. Grundad 1975. Invånarföreningen upprätthåller även invånarutrymmet Krunan Mesta, samt ger ut tidningen Krunikka fyra gånger om året.

Toimintasuunnitelma

Kruununhaan asukasyhdistyksen toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 on tutustuttavissa pdf-muodossa. Asukasyhdistyksen hallitus koordinoi toimintasuunnitelman toteutumista. Työryhmät, jotka osallistuvat toimintasuunnitelman toteutukseen ilmoitetaan keväällä.

Palautetta toimintasuunnitelmaan voit lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle puheenjohtaja@krunikka.fi tai yhdistyksen hallituksen sihteerille jasenasiat@krunikka.fi.