Asukasyhdistys – Invånarföreningen

Kruununhaan Asukasyhdistys -Föreningen för Invånarna i Kronohagen r.y.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Kruununhaan asukkaat toimimaan turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten  palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton. Perustettu 1975. Asukasyhdistys ylläpitää myös asukastila Krunan Mestaa ja julkaisee Krunikka-lehteä neljästi vuodessa.

Föreningens ändamål är att aktivera Kronohagens invånare till att åstadkomma ett tryggt och trivsamt boende med mångsidig service och hälsosam miljö. Föreningen är partipolitiskt obunden. Grundad 1975. Invånarföreningen upprätthåller även invånarutrymmet Krunan Mesta, samt ger ut tidningen Krunikka fyra gånger om året.

Hallituksen kokoonpano – Styrelsen

HALLITUS 2019 • Puheenjohtaja Taina Rasi | puheenjohtaja@krunikka.fi | 050 5279 821 • Varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Mikko Nygrén | mikko@nygren.fi | 040 5394 225 • Sihteeri Minna Prunnila | minna.prunnila@etko.fi

VARSINAISET JÄSENET: Iiris Björnberg | iirispeace@gmail.com Jonas Forsman | jonas.forsman@edu.hel.fi Jussi Heinämies | Oikokatu 8 B | 040 5173 433 Mirja Pyykkö-Larsson | paatoimittaja@krunikka.fi Tuula Virtanen | tuula.sakke@luukku.com Marje Vuorisalo | marje.vuorisalo@gmail.com

VARAJÄSENET: Leo Koskiluoma | leo.koskiluoma@gmail.com Johanna Mannila | jmannila2@gmail.com Marjatta Räsänen | helmimarjatta.rasanen@gmail.com Seppo Välinen | seppo.valinen@gmail.com

VASTUUHENKILÖT: Nettivastaava Pirjo Pohjanhovi | pirjo.pohjanhovi@icloud.com Svensk kontakt Vastaava Jonas Forsman Tapahtumaryhmä Vastaava Taina Rasi Ympäristöryhmä Vastaava Jussi Heinämies Asukastila Mesta Meritullinkatu 6 Mestan hoitaja Tiina Huczkowski mesta@krunikka.fi | 040 148 8204 (tekstiviesti)