KotiArkistotAsemakaavaehdotus Snellmaninkadulle nähtävillä

Asemakaavaehdotus Snellmaninkadulle nähtävillä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Snellmaninkadun varrella korttelin 17 tontilla 6.

Asemakaavan luonnokset olivat nähtävillä elo-syyskuussa 2021 ja nyt kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Tontille on suunnitteilla 6-kerroksinen asuinrakennus kadun varteen ja 2-kerroksinen asuinrakennus tontin sisäpihalle. Nykyisen rakennuksen ullakko muutetaan asuinkäyttöön.

Kaavaehdotus on nähtävillä 4.7. – 16.8.2022 välisenä aikana. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee tehdä kirjallisena 16.8. klo 16.00 mennessä.

Ote viitesuunnitelmasta 10.6.2021, Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy

Asemakaavan muutosta koskeva hankesivu on myös päivitetty.