Artikkeli-info

Artikkelit ovat Krunikka.fi -sivuston uutisvirtaa. Ne näkyvät sivujen yhteydessä otsikoituina kuvalinkkeinä. Uudet artikkelit julkaistaan etusivulla ajankohtaista -otsikon alla. Poikkeuksena hankekuvaus -artikkelit, jotka löytyvät omalta hanke-sivulta.

Kaikki artikkelit kuuluvat johonkin laajempaan kategoriaan eli uutisteemaan. 

Osaan artikkeleista on liitetty avainsanoja. Krunikka -sivustolla niitä käytetään linkkeinä, joilla voidaan yhdistää toisiinsa liittyviä artikkeleita.

Kategoriat

Katsotuimmat ajankohtaiset

Katsotuimmat arkistossa