KotiKannanototAloite pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ja kaupungin vastaus

Aloite pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ja kaupungin vastaus

Asukasyhdistys on tehnyt Helsingin kaupungille aloitteen asukaspysäköintipaikkojen lisäämiseksi Kruununhaassa. Aloite tehtiin Kruununhaan asukkaalta tulleen palautteen perusteella.

Voit lukea esityksen tästä linkistä (pdf).

Asukasyhdistys sai kaupunkiympäristön toimialan katu- ja liikennesuunnittelun aluevastuulliselta liikenneinsinööriltä seuraavan vastauksen 25.1.2022:

Kiitos yhteydenotostanne ja aloitteestanne.

Kantakaupungissa asukaspysäköintitunnusalueilla A-F on tosiaan myönnettyjä tunnuksia enemmän kuin tunnuksia vastaavia pysäköintipaikkoja on tarjolla. Keskimäärin tunnusalueilla A-F pysäköintitunnuksia oli 1.1.2021 tilanteen mukaan 1,64-kertainen määrä pysäköintipaikkoihin nähden ja tilanne oli selvästi heikoin alueella A (Kamppi), jossa tunnuksia oli lähes kaksinkertainen määrä paikkoihin nähden. Tunnusalueella E, joka käsittää pääosin Kruununhaan ja Kluuvin alueet, oli tilanne 1.1.2021 paras alueista A-F ja tunnuksia oli hieman alle 1,5-kertainen määrä paikkoihin nähden.

Kuten mainitsette aloitteessanne, on HSL lakkauttanut kantakaupungissa liikennöineet linjat 17 ja 24, joista linja 17 liikennöi Kruununhaan alueella. Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tehnyt yhteistyötä HSL:n kanssa lakkautettujen linjojen tarpeettomaksi jääneiden pysäkkien suhteen, mutta saimme valitettavasti vasta viime joulukuussa tarvittavat tiedot HSL:ltä linjojen 17 ja 24 tarpeettomaksi jääneiden pysäkkien läpikäyntiä varten. Olemme aloittaneet työn tarpeettomaksi jääneiden pysäkkien läpikäymiseksi sekä mahdollisen tulevan käyttötarkoituksen kartoittamisen, mutta työ on vielä osittain kesken. Tässä vaiheessa näyttäisi alustavasti siltä, että mainitsemanne Mariankadun pysäkkialueet voitaisiin osoittaa lähes täysimääräisesti pysäköintikäyttöön. Kirkkokadun osalta katutilan leveys ei välttämättä mahdollista molemminpuolista kadunvarsipysäköintiä sekä kaksisuuntaista liikennettä. Tarkastelemme kuitenkin, olisiko Kirkkokadulle jollain tapaa mahdollista osoittaa lisää pysäköintipaikkoja, mutta tämän suhteen en valitettavasti voi toistaiseksi luvata mitään. Kun tarpeettomaksi jääneiden pysäkkien selvitystyö on saatu valmiiksi ja käyty läpi yhdessä HSL:n kanssa, valmistelemme muutettavista kohteista liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätökset pysäköintijärjestelyjen muuttamiseksi. En valitettavasti pysty sanomaan aikataulusta mahdollisten muutosten suhteen tarkemmin tässä vaiheessa.

Ystävällisin terveisin,

Juha Väisänen
Liikenneinsinööri