Kommentoi Krunan liikenneturvallisuusselvitystä

kuva: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kruununhaan liikenneturvallisuusselvityksen luonnos on valmistunut. Asukasyhdistys antaa selvityksestä lausunnon ja myös asukkaat voivat sitä kommentoida. Asukasyhdistys kokoaa kommentit ja liittää ne lausuntoonsa.

Laita kommentit sähköpostilla 20.1.2022 mennessä asukasyhdistyksen jäsenelle Matti Kivelälle mtt.kvl[ät]gmail.com

Voit ladata selvityksen tästä linkistä, keltaiset korostukset tärkeimpiin kohtiin on tehnyt Matti Kivelä.

Krunikka-lehti 4/2021

Lataa pdf-tiedosto tästä.

Lehteä saa muun muassa Alepasta, K-marketista, R-kioskilta ja apteekista.

Aiemmin ilmestyneitä lehtiä löydät Krunikka-lehti sivulta.

Voit katsoa tarkemman ohjelman tästä linkistä.

Krunalainen Kenkävaahto-kuoro joululaulutunnelmissa klo 14.30 alkaen, kuoroa johtaa Johanna Paalanen. Paikalla käy myös joulupukki klo 15–15.30, ehkä pidempäänkin.

PERUTTU! Runoilta Mestassa 8.12.

Runoilta Mestassa keskiviikkona 8.12. klo 17.00 siirretään sairaustapauksen vuoksi.

Tilaisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

International get-together evening 17.11. at Mesta

WELCOME TO INTERNATIONAL GET-TOGETHER  EVENING at Krunan Mesta, Meritullinkatu 6  (next to Restaurant Kuurna) on Wednesday 17 November 2021, from 18 to 19.30

Are you new in Kruununhaka? Or have you lived longer in Kruununhaka? Do you want to meet people living in your neighbourhood? Join our free discussion group led by Tarja Laitiainen.

Please come only if you are corona vaccinated.

Let us know if you are coming. Send a message to Mesta’s contact person Sanna Paula:
WhatsApp- or text message to number 044-5660727 or e-mail mesta@krunikka.fi

Kruununhaka Neigbourhood association – Briefly in English

Krunikka puhuu tiistaina 26.10.

Ruiskumestarin talo: Signe Brander vuonna 1907, Helsingin kaupunginmuseo

Krunikka puhuu -tilaisuus tiistaina 26.10. klo 19.00 alkaen ravintola Zinnkellerissä, Meritullinkatu 25.

  • Ruiskumestarin talon rakentajien ja asukkaiden historiaa uusien tutkimusten valossa

Aiheesta kertovat tutkija Jere Jäppinen ja arkkitehti Mikko Lindqvist Helsingin kaupunginmuseosta.

Keskustellaan myös Kruununhaan vanhoista rakennuksista ja niiden suojelusta.

Asukasyhdistyksen hallituksen jäseniä ja Mestan emäntä ovat paikalla jo klo 18–19. Voitte kysyä asukasyhdistyksestä ja Mestasta ja saada vuoden 2021 jäsenkortin, jos kortti on vielä hakematta.

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu

Hakaniemen uusi silta. Kuva: Kruunusillat-allianssi

PÄIVITYKSIÄ
4.1.2022 Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat

Suunnittelutilanne

Hakaniemen uuden sillan rakentamiseen liittyvien katusuunnitelmien käsittely on loppuvaiheessa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelmat kokouksessaan 21.12.2021.

Kruununhakaa koskevat lähinnä Hakaniemen uuden sillan katusuunnitelma sekä Siltavuorenrannan ja Pohjoisrannan katusuunnitelma.

Suunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä viime lokakuussa. Uuden sillan katusuunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta ja Siltavuorenrannan/Pohjoisrannan katusuunnitelmasta seitsemän muistutusta.

Suunnitelmat, niistä annetut muistutukset ja kaupungin vastineet löytyvät linkistä

Kruununhakaa koskevia suunnitelmia on käsitelty kohdissa § 721 (Hakaniemen silta) ja § 724 (Siltavuorenranta/Pohjoisranta).

Muistutuksia ei otettu huomioon lukuun ottamatta vähäistä muutosta, jossa Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan liittymään lisättiin yliajettava kiveys parantamaan pyöräilyn turvallisuutta.    

Jatko

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä voi valittaa vielä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet löytyvät pöytäkirjan tulostusversion lopusta.

 

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu, ehdotusvaihe

Hakaniemen uusi silta. Kuva: Kruunusillat-allianssi

PÄIVITYKSIÄ
14.10.2021 Hankekuvaus päivitetty ehdotusvaiheeseen

Suunnittelutilanne

Katujen rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisten katusuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä. Suunnitelmaluonnokset ovat olleet nähtävillä elokuussa.

Alueen katusuunnittelu on edennyt ja ehdotusvaiheen suunnitelmat ovat nyt nähtävillä 13. – 26.10. välisen ajan.

Suunnitelmaehdotusten sisältö

Katusuunnitelmien palastelu pienempiin osiin vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. Alla olevassa kuvassa on esitetty tämänhetkinen suunnittelutilanne. Suunnittelualueet on esitetty asemakaavan viitesuunnitelmassa, josta näkyy tavoiteltu lopputilanne. Kuvan saa napsauttamalla suuremmaksi.

Katu- ja puistosuunnitelmien alueet ja ote asemakaavan viitesuunnitelmasta

Suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja sen yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan. Katusuunnittelu Välikadusta länteen on tarkoitus aloittaa vasta vuonna 2024, jolloin myös uuden sillan on tarkoitus valmistua. Tämä voi aiheuttaa ongelmia alueen liikenteessä kun uuden sillan liikenne ohjataan nykyiselle Siltavuorenranta-kadulle. Asukasyhdistys huomautti asiasta lausunnossaan luonnosvaiheessa. Siltavuorenrannan puistosuunnitelman aikataulusta ei ole tietoa.

Nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Linkeistä löytyvät myös ohjeet muistutuksen tekemiseen sekä vuorovaikutusmuistio, jossa on kaupungin vastaukset luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen.

Muutokset ehdotusvaiheessa

Hakaniemen uuden sillan katusuunnitelmaan tehdyt muutokset kohdistuvat vain Hakaniemen puoleisten pyöräteiden yksityiskohtiin.

Kruununhaan puolella Siltavuorenranta-kadun ja Pohjoisranta-kadun suunnitelmaan on tehty palautteen perusteella vain yksi tarkistus.

Välikadulta toivottiin suoraa pyöräyhteyttä tien toisella puolella olevalle polkupyöräbaanalle, mikä on lisätty ehdotukseen. Poikittaisyhteyden salliminen vain polkupyöräilijöille vaikuttaa omituiselta, koska asukasyhdistyksen esitystä jalankulkuyhteydestä Välikadulta Hakaniemen sillalle ei otettu huomioon.

Katusuunnitemaehdotus, Siltavuorenranta-katu ja Pohjoisranta-katu

Jatko

Katu- ja puistosuunnitelmien laadinnassa sovelletaan kaavoitusta koskevia menettelyjä osallistumisessa ja päätöksenteossa. Lakisääteisiä kuulemisia on kaksi. Valmisteluvaiheen kuulemisessa luonnokset ovat nähtävillä ja ehdotusvaiheessa tarkistetut suunnitelmat.   

Nyt nähtävillä olevista ehdotusvaiheen katusuunnitelmista voi tehdä kirjallisen muistutuksen kaupungille. Muistutus tulee tehdä määräaikaan 26.10. klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät yllä olevista linkeistä.

Kaupunki käsittelee muistutukset ja tarkistetut suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vielä hallinto-oikeuteen.

 

Hakaniemen sillan alueen suunnitelmaehdotukset nähtävillä

Tulevaa Siltavuorenrantaa ja Hakaniemenrantaa. Kuva: Harris-Kjisik Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, Veera Tolvanen, Matti Wäre, Benjamin Schulman

Hakaniemen sillan alueen katusuunnittelu etenee. Suunnitelmien luonnokset olivat nähtävillä elokuussa ja nyt on vuorossa ehdotusvaihe.

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 13.10. – 26.10. välisen ajan. Koska kyseessä on virallinen ehdotusvaiheen nähtävillä olo, niin mahdollinen muistutus tulee tehdä kirjallisena nähtävilläoloaikana.

Kaupungin sivuilta löytyy linkit suunnittelmakarttoihin ja selostuksiin. Sivuilla on myös tarkemmat ohjeet nähtävilläolosta ja muistutuksen tekemisestä. Sieltä löytyy myös vuorovaikutusmuistio, jossa on kaupungin vastaukset luonnoksista annettuun palautteeseen.

Myös katusuunnitelman hankesivu on päivitetty ehdotusvaiheeseen.